top of page

Zij gingen u voor...

Publicaties
 

 

Tutti Fratelli - Het berechten van oorlogsmisdadigers is het minste wat we kunnen doen
 
John Tamerus & Mirjam Corsel
Kluwer, 2007

 

Het boek Tutti Fatelli gaat over daders, slachtoffers en rechercheurs acher vaak schokkende gebeurtenissen en roept overheden in de hel wereld op om hun krachten te bundelen en oorlogsmisdaden, waar ook te wereld gepleegd, te onderzoeken. Dit boek is een eerbetoon aan alle slachtoffers.

 
The Netherlands ntilles and Aruba in: Juvenle Delinquency in Europe and Beyond
 
Tim Boekhout van Solinge, Mirjam Corsel, Liza Chong, Mirjam Siesling, Marije Wouters
Springer, 2010
 

Jeugdcriminaliteit in Euopa en daarbuiten: Resultaten van de Tweede Internationale Self-Report delinquentie Studie geeft de status van de jeugdcriminaliteit en criminaliteit en de achtergronden in veel van de EU-lidstaten, alsook in de VS, Canada, Venezuela en Suriname. Het boek bevat informatie over belangrijke thema's van de jeugddelinquentie, zoals slachtofferschap van jongeren, alcohol en drugsgebruik en haar relatie tot jeugdcriminaliteit, betrokkenheid bij jeugdbendes, immigratie, gezin en school en buurt situaties.

 

 

Handreiking - Ketenregie en bestuurlijk toezicht in e vergunde prostitutesector
 
Jan Hendriks & Mirjam Corsel
Thieme, 2009

 

De Handreiking gaat in op toezicht en handhaving in de prostitutiesector, de regierol van gemeenten, gespecialiserde inspectieteams en voorwaarden die van belang zijn voor vergunninghouders. De Handreiking is van de Taskforce Aanak Menenhandel en gebaseerd op Best Practices uit onder meer Rotterdam, Amsterdam, Groningen en Noord-Limburg.

 

Vrijwilligers werk
            
Projectleider Kerstlichtjestocht Utrecht
Eykpuntgemeente & Jeruzalemkerk
2011 en 2013

 

Aansturen van acht teamleiders en in totaal ca. 90 vrijwilligers, teneinde een kerstevent (evangelisatieactie) te organiseren voor buurtbewoners

 

 
Moeders in Gebed & Kinderwerk - Vleuterweide
Vleuterweide
2013 - heden
 

Organiseren van een gebedsgroep voor moeders in de wijk en kindwerk met een evangeliserend karakter.

 

 

Corsel Fotografie
2012 - heden

 

In het bedrijf van mijn man, Mette Corsel, werk ik  mee in de voorbereiding van fotoshoot, de organisatie van kinderfotoshoot-feestjes (thema: 'Je bent een WI WA WONDER!') en ben ik verantwoordelijk voor de vervaardiging van de trouwalbums.

 

 

Ouder Kind Detentie Project
Stichting Exodus
2010 - 2012
 

Nu alleen nog in noodgevallen, maar vroeger elke maand reed en begeleidde ik als vrijwilliger kinderen van gedetineerde ouders naar een speciale ouder-kind-bezoekochtend in de Penitentiaire Inrichting.

 

 

Overig
Activiteiten in de kerk en op school
heden
 

Naast bovenstaande activiteiten ben ik in de kerk verantwoordelijk voor de baby's en peuters en ben ik inmiddels drie keer klassenmama geweest op school. Als jonge moeder van drie kinderen vind ik het naast werk ook erg belangrijk dat ik actief betrokken ben in de omgeving die voor hen belangrijk is.

bottom of page